Ứng dụng quản lý tài nguyên khoáng sản

Ứng dụng quản lý tài nguyên khoáng sản

14:08 07/06/2022 - Dashboard - demo spp - Không chia sẻ

Quản lý tài nguyên khoáng sản

Quản lý tài nguyên khoáng sản

14:04 07/06/2022 - Web Map - demo spp - Không chia sẻ

Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ

Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ tỷ lệ 1:50.000 là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ bao gồm các đối tượng địa lý thuộc các chủ đề: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, Hiện trạng khai thác khoáng sản, Điểm gốc khai thác, Khu vực gia hạn khai thác. Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

17:00 06/06/2022 - Feature Service - demo spp - Không chia sẻ

Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ

Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ tỷ lệ 1:50.000 là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ bao gồm các đối tượng địa lý thuộc các chủ đề: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, Hiện trạng khai thác khoáng sản, Điểm gốc khai thác, Khu vực gia hạn khai thác. Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

17:00 06/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Ranh giới hành chính Thành phố Cần Thơ

Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp. Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ bao gồm các trường thuộc tính: mã đối tượng, mã tỉnh, tên tỉnh, diện tích tự nhiên, ghi chú.

16:40 03/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai
Từ 1 đến 5 trong tống số 5 kết quả